Lò hơi Minh Phát Bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng

Xử lý khói thải lò đốt công nghiệp

  • Xử lý khói thải lò đốt công nghiệp
  • Giá: Liên hệ
  • Mã số:
  • Lượt xem:
  • Tags:

Phương pháp Xử lý khói thải lò đốt  công nghiệp

Giảm phát thải khí oxyt carbon,

Phù hợp môi trường và tiết kiệm năng lượng.

1> Phương pháp Xử lý khói thải lò đốt  công nghiệp : Phương pháp duy nhất là đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu 

2> Giảm phát thải khí oxyt carbon : 

Chuyển hóa khí CO thành CO2

Phản ứng cháy  : 2CO + O2 = 2CO2 chỉ xảy ra khi nhiệt độ >650oC

3> Ích lợi của việc giảm phát thải khí CO : 

Oxyt carbon là khí độc, giảm phát thải khí CO là phù hợp với quy chuẩn môi trường. 

Phản ứng cháy khí CO là phản ứng sinh nhiệt , do đó sẽ giảm tiêu hao nhiên liệu và tiết kiệm năng lượng. 

Quá trình thực hiện : 

1> Thiết kế lò đốt phù hợp kỹ thuật.

2> Hiệu chỉnh quá trình cháy phù hợp với quy chuẩn môi trường.

3>  Xử lý bụi